NETprozone 互動多媒體's Archiver

admin 發表於 2020-9-9 19:21

玩具反斗城推介 幼兒班面試必勝玩具

<p align="center"><b><font face="新細明體"><font size="7">幼兒班面試必勝玩具推介 </font></font></b></p><p align="center"><b><font color="#0070C0"><font face="新細明體"><font size="7">玩具“反”斗城</font></font></font></b></p><p align="center"><font face="新細明體"><font size="7"><b><font color="#C00000">最強學前玩具</font></b><b><font color="#C00000">選</font></b><b><font color="#C00000">擇</font></b></font></font></p><p align="center"><font face="新細明體"><font size="7">&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br><b><font color="#C00000">包羅萬有 享盡瘋狂特價優惠</font></b></font></font></p><p align="left"><font size="6"><b>新一輪幼兒班面試即將開始,各位忙於為小寶貝準備的家長絕對不能錯過</b><b>玩具“反”斗城</b><b>最強</b><b>學前玩具</b><b>大優惠</b><b>!為大家搜羅最齊全的學前玩具,來自</b><b>MegaBloks</b><b>、</b><b>Vtech</b><b>、</b><b>Peppa Pig</b><b>、</b><b>Pinkfong</b><b>、</b><b>Thomas &amp; Friends</b><b>及</b><b>Crayola </b><b>等大熱玩具品牌,其中不少幫助幼兒開發腦力,全方位、多角度作好面試準</b><b>備,</b><b>並有效提升他們的學前發展,面試時自</b><b>然</b><b>更得心應手</b><b>!</b><b>除了激減優惠和低至半價的驚喜折扣外</b><b>,</b><b>於網店購物滿</b><b>$499</b><b>更可享免費送貨,立即到玩具“反”斗城店舖或網店選購心水玩</b><b>具</b><b>!購買請瀏覽:</b><a href="https://bit.ly/3buFodP" target="_blank"><b><font face="微軟雅黑"><font color="#48d1cc">https://bit.ly/3buFodP</font></font></b></a><b>。</b></font></p><p align="left"><b><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"> </font></font></font></b></p><table width="98%" class="t_table"><tbody><tr><td width="113"><p align="left"><b><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000">優惠期</font></font></font></b></p></td><td width="19"><p align="left"><b><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000">:</font></font></font></b></p></td><td width="609"><p align="left"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>即日起至</b><b>2020</b><b>年</b><b>9</b><b>月</b><b>28</b><b>日</b></font></font></font></p></td></tr><tr><td width="113"><p align="left"><b><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000">優惠詳情</font></font></font></b></p></td><td width="19"><p align="left"><b><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000">:</font></font></font></b></p></td><td width="609"><p align="left"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>1.<br></b><b>多款人氣品牌學前玩具激減優惠</b></font></font></font></p><table width="98%" class="t_table"><tbody><tr><td colspan="2" rowspan="1" width="380"><p align="center"><b><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000">部份精選產品</font></font></font></b></p></td><td width="91"><br><p align="center"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>標</b><b>準</b><b>價</b></font></font></font></p><br></td><td width="91"><br><p align="center"><b><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000">優惠價</font></font></font></b></p><br></td><td width="24"></td></tr><tr><td width="174"></td><td width="206"><br><p align="left"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>麵包超人</b><b>BUSY BOX</b><b>工具箱</b></font></font></font></p><p align="left"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>內置</b><b>18</b><b>款益智遊戲,麵包超人的鼻子會根據聲音發光</b><b>,</b><b>聲音和燈光可激發孩子的好奇心。</b></font></font></font></p><p align="left"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>適合年齡:</b><b>Newborn</b></font></font></font></p><br></td><td width="91"><br><p align="center"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>$599.9</b></font></font></font></p><br></td><td width="91"><br><p align="center"><b><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000">$540</font></font></font></b></p><p align="center"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>(</b><b>9</b><b>折</b><b>)</b></font></font></font></p><br></td><td width="24"><br><br></td></tr><tr><td width="174"></td><td width="206"><br><p align="left"><b><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000">費雪智慧學習小豬撲滿</font></font></font></b></p><p align="left"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>"咔清"!面試必備!訓練小寶寶數數、分辨顏色</b><b>,</b><b>還有有趣音樂引發寶寶探索潛能及學習樂趣!</b></font></font></font></p><p align="left"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>適合年齡:</b><b>6-36</b><b>個月</b></font></font></font></p><br></td><td width="91"><br><p align="center"><b><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000">$229.9</font></font></font></b></p><br></td><td width="91"><br><p align="center"><b><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000">$114.5</font></font></font></b></p><p align="center"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>(5</b><b>折</b><b>)</b></font></font></font></p><br></td><td width="24"></td></tr><tr><td width="174"><br></td><td width="206"><br><p align="left"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>Fisher Price</b><b>二合一遊戲桌</b></font></font></font></p><p align="left"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>綜合</b><b>9</b><b>款遊戲活動─互動音樂電話、珠珠迷宮、小圖書等等伴寶寶嬰兒到學行階段,探索世界,提升多方面學習興趣。</b></font></font></font></p><p align="left"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>適合年齡:</b><b>1+</b></font></font></font></p><br></td><td width="91"><br><p align="center"><b><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000">$299</font></font></font></b></p><br></td><td width="91"><br><p align="center"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>$248.5 (</b><b>慳</b><b>$50)</b></font></font></font></p><br></td><td width="24"></td></tr><tr><td width="174"><br></td><td width="206"><br><p align="left"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>MagaBloks</b><b>學習桌子</b></font></font></font></p><p align="left"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>能隨時隨地透過拼砌玩樂學習顏色和數字</b><b>。</b><b>桌子具有可折疊支架和手柄,方便攜帶,容易收藏。</b></font></font></font></p><p align="left"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>適合年齡:</b><b>1+</b></font></font></font></p><br></td><td width="91"><br><p align="center"><b><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000">$399</font></font></font></b></p><br></td><td width="91"><br><p align="center"><b><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000">-</font></font></font></b></p><br></td><td width="24"></td></tr><tr><td width="174"><br></td><td width="206"><br><p align="left"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>Universe of Imagination</b><b>知識小宇宙活動積木</b><b>100</b><b>件裝</b></font></font></font></p><p align="left"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>堆疊,構建,拆卸並重複,木塊明亮的形狀可以鼓勵創造力和自由發揮。</b></font></font></font></p><p align="left"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>適合年齡:</b><b>1-3</b></font></font></font></p><br></td><td width="91"><br><p align="center"><b><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000">$299</font></font></font></b></p><br></td><td width="91"><br><p align="center"><b><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000">$198.5</font></font></font></b></p><p align="center"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>(</b><b>慳</b><b>$100</b><b>)</b></font></font></font></p><br></td><td width="24"></td></tr><tr><td width="174"><br></td><td width="206"><br><p align="left"><b><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000">費雪串字學習小鯨魚</font></font></font></b></p><p align="left"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>小鯨魚可愛造型,通過配對遊戲助寶寶學習串字,附得意圖片有助提高早期閱讀能力。</b></font></font></font></p><p align="left"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>適合年齡:</b><b>3+</b></font></font></font></p><br></td><td width="91"><br><p align="center"><b><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000">$239.9</font></font></font></b></p><br><br><br><br></td><td width="91"><br><p align="center"><b><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000">$179.5</font></font></font></b></p><p align="left"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b><br>(</b><b>慳</b><b>$60</b><b>)</b></font></font></font></p><br></td><td width="24"></td></tr><tr><td width="174"><br></td><td width="206"><br><p align="left"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>Vtech</b><b>字母數字小巴</b></font></font></font></p><p align="left"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>互動語音巴士通過</b><b>4</b><b>種遊戲模式教授語音,字母和數字。</b></font></font></font></p><p align="left"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>適合年齡:</b><b>3+</b></font></font></font></p><br></td><td width="91"><br><p align="center"><b><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000">$239.9</font></font></font></b></p><br></td><td width="91"><br><p align="center"><b><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000">$191.5</font></font></font></b></p><p align="center"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>(</b><b>8</b><b>折</b><b>)</b></font></font></font></p><br></td><td width="24"></td></tr><tr><td width="174"><br></td><td width="206"><br><p align="left"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>FOOD</b><b>超人馬騮仔點讀筆套裝</b></font></font></font></p><p align="left"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>可預設廣東話、英文及普通話發音,還有互動遊戲、音樂及錄音功能吸引寶寶學習,助寶寶提升競爭力。</b></font></font></font></p><p align="left"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>適合年齡:</b><b>3+</b></font></font></font></p><br></td><td width="91"><br><p align="center"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>$449.9</b></font></font></font></p><br></td><td width="91"><br><p align="center"><b><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000">$399.5</font></font></font></b></p><p align="center"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>(</b><b>慳</b><b>$50</b><b>)</b></font></font></font></p><br></td><td width="24"></td></tr><tr><td width="174"></td><td width="206"><br><p align="left"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>Pinkfong</b><b>碰碰狐多功能英文鍵盤</b></font></font></font></p><p align="left"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>包括字母、詞語、拼音、測驗、歌曲和閃燈播放模式,讓孩子們充滿樂趣和專注。</b></font></font></font></p><p align="left"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>適合年齡:</b><b>3+</b></font></font></font></p><br></td><td width="91"><br><p align="center"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>$399.9</b></font></font></font></p><br></td><td width="91"><br><p align="center"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>$319.5<br>&nbsp; &nbsp; (</b><b>慳</b><b>$80)</b></font></font></font></p><br></td><td width="24"></td></tr></tbody></table><p align="left"><b><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"> </font></font></font></b></p><p align="left"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>2.<br>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;於網店購物滿淨值$499,即可享免運費優惠</b></font></font></font></p><p align="left"><b><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"> </font></font></font></b></p></td></tr><tr><td width="113"><p align="left"><b><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000">客戶服務熱線</font></font></font></b></p></td><td width="19"><p align="left"><b><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000">:</font></font></font></b></p></td><td width="609"><p align="left"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>2287 1888</b></font></font></font></p></td></tr><tr><td width="113"><p align="left"><b><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000">網址</font></font></font></b></p></td><td width="19"><p align="left"><b><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000">:</font></font></font></b></p></td><td width="609"><p align="left"><a href="https://www.toysrus.com.hk/" target="_blank"><b><font face="微軟雅黑"><font size="6"><font color="#ff0000">https://www.toysrus.com.hk/</font></font></font></b></a></p></td></tr></tbody></table><p align="left"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>圖片只供參考。數量有限,售完即止。如有任何爭議,玩具反斗城保留最終決定及解釋權。</b></font></font></font></p><p align="center"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b><br></b></font></font></font></p><p align="left"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b>Hashtags:<br>#玩具反斗城<br>#學前玩具大優惠#PreSchoolPlay#兒童玩具#面試必勝玩具#從玩具中學習#開發語言能力#啟發創意#Iamtoysruskids</b></font></font></font></p><p align="left"><b style="text-align: -webkit-center; line-height: 1.5;"><b style="background-color: rgb(51, 51, 51); line-height: 1.5;"><b style="line-height: 1.5;"><font color="#ffa500" style="text-align: -webkit-left; font-size: xx-large;"><a href="http://www.netprozone.com/" target="_blank">返回NETprozone 互動多媒體-主頁</a></font></b></b></b></p><p align="left"><font face="新細明體"><font size="6"><font color="#ff0000"><b><br></b></font></font></font></p>
頁: [1]

Powered by Discuz! X1.5 Archiver   © 2001-2010 Comsenz Inc.